Vietnes lietošanas noteikumi

Šīs vietnes www.indesit.com (turpmāk tekstā “Vietne”) saturu, tostarp datus, paziņojumus un visu citu saturu, kuru veido teksts un grafiki, kā arī modeļus ar simbolu “©” aizsargā autortiesību likumi, starptautiskie līgumi un citi ar intelektuālo īpašumu saistītie likumi un līgumi.

Autortiesības uz Vietnes lapām pieder © 2000-2009 Indesit Company SpA. (turpmāk tekstā “Uzņēmums”). Visas tiesības aizsargātas. Vietnes lapu saturu nedrīkst nekādā veidā kopēt, pavairot, nodot, ielādēt, publicēt vai izplatīt ne pilnībā, ne daļēji bez iepriekšējas rakstiskas Uzņēmuma piekrišanas, izņemot gadījumus, kad šo darbību mērķis ir uzglabāšana lietotāja datorā un šīs Vietnes lapu fragmentu drukāšana tikai personiskai lietošanai.

Šajā Vietnē redzamās prečzīmes un logo ir Indesit Company SpA. īpašums. Tos nedrīkst izmantot nevienā citā interneta vietnē, izņemot šo Vietni, bez Uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

Uzņēmums atsakās no jebkuras atbildības par materiāliem, kurus ir izveidojušas vai publicējušas trešās puses, uz kurām Vietnē ir saites. Personas, kuras izlemj apmeklēt kādu ar Vietni www..indesit.com saistītu vietni, to dara uz savu risku un uzņemoties atbildību par visu nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanu aizsardzībai pret vīrusiem un citiem kaitīgiem elementiem. Saites uz citām vietnēm nenozīmē to, ka Uzņēmums sponsorē organizācijas, kuras sniedz šādās vietnēs aprakstītos pakalpojumu, vai ir to filiāle.

Visi materiāli, kas tiek nosūtīti uz Vietni, piemēram, pa e-pastu vai globālā tīmekļa lapām, tiek uzskatīti par nekonfidenciāliem. Uzņēmumam nav nekādu saistību attiecībā uz šiem materiāliem, un Uzņēmums var tos brīvi un bez ierobežojumiem pavairot, izmantot, atklāt, parādīt un transformēt, kā arī balstīt uz tiem savu darbu un izplatīt tos trešajām pusēm. Turklāt Uzņēmums var jebkādos nolūkos brīvi izmantot visas šādos materiālos ietvertās idejas, koncepcijas, pieredzi vai tehniskās zināšanas, iekļaujot un neierobežojoties ar produktu izstrādi, ražošanu un mārketingu, izmantojot šādu materiālu. Ikviens, nosūtot šādu materiālu, garantē tā publicēšanas iespēju un apņemas nodrošināt Uzņēmuma nevainīgumu attiecībā pret trešo pušu darbībām saistībā ar šādiem materiāliem.

Šajā Vietnē ir atļauta plaša sabiedriska piekļuve informācijai par tās iniciatīvām, un tā ir paredzēta arī profesionāļiem (finanšu analītiķiem un žurnālistiem, institucionālajiem un privātajiem ieguldītājiem). Tās mērķis ir sniegt precīzu un atjauninātu informāciju. Uzņēmums veiks visas pamatotās darbības, lai nodrošinātu to, ka Vietnē redzamā informācija ir pareiza un atjauninātas. Tomēr tas neizslēdz nejaušas kļūdas vai izlaiduma iespēju. Visas norādītās kļūdas tiks izlabotas.