russiaukraineindesit_website_icon_set_final_2

Privātuma politika

Šīs vietnes konfidencialitātes politika

“Apstrādes īpašnieks”
Datus, kas attiecas uz identificētām vai identificējamām personām, var apstrādāt pēc konsultācijas ar šo vietni.
Šādas apstrādes “īpašnieks” ir Indesit Company S.p.A. personiski vai tā attiecīgā perioda galvenais izpilddirektors; reģistrētā pārvalde atrodas Fabriano (Ancona), Viale Aristide Merloni, 47, 60044.

Datu apstrādes vieta
Ar šajā vietnē sniegtajiem Web pakalpojumiem saistītā apstrāde tiek veikta iepriekš minētajā īpašnieka birojā, un to veic tikai īpašnieka uzņēmuma tehniskais personāls, kuram ir uzticēts veikt datu apstrādi, vai personas, kuras ir pieņemtas darbā īslaicīgu apkopes darbību veikšanai.
Nevieni no Web pakalpojuma iegūtie dati netiek paziņoti vai izplatīti.
Lietotāju, kuri pieprasa informācijas nosūtīšanu vai abonē biļetenus, sniegtie personiskie dati tiek izmantoti vienīgi pieprasītā pakalpojuma sniegšanas nolūkos.

Navigācijas dati
IT sistēmas un programmatūras procedūras, ko izmanto šīs vietnes darbībā, parastas darbības gaitā iegūst noteiktus personiskus datus, kurus pārsūtīšanas gaitā netieši izmanto interneta saziņas protokoli.
Šādi dati nav pievienoti, lai tiktu saistīti ar identificētajām pusēm, tomēr pēc to būtības tie ļauj identificēt lietotājus, veicot apstrādi un saistību ar trešo pušu īpašumā esošajiem datiem.
Šī datu kategorija ietver ar vietni savienojumu izveidojušo lietotāju datoru IP adreses vai domēnu nosaukumus, pieprasīto avotu URI (Vienotais resursu identifikators) adreses, pieprasījuma laiku, metodi, kas izmantota, lai pieprasījumu iesniegtu serverim, atbildei iegūtā faila lielumu, skaitļu kodu, kas norāda servera sniegtās atbildes stāvokli (piemēram, gatavs, kļūda) un citus parametrus, kas saistīti ar lietotāja operētājsistēmu un IT vidi. Šos datus izmanto tikai anonīmas statistiskās informācijas iegūšanai, lai to izmantotu vietnē un veiktu darbības pārbaudes. Pēc apstrādes tā tiek nekavējoties izdzēsta. Datus varētu izmantot, lai noskaidrotu atbildību gadījumos, kad notikuši, kā tiek uzskatīts, datornoziegumi, kas ietekmē šo vietni.

Lietotāju brīvprātīgi sniegtie dati
Neobligāta, skaidra un brīvprātīga e-pasta sūtīšana uz šajā vietnē norādītajām adresēm izraisa turpmāku sūtītāja e-pasta adreses, kas ir nepieciešama, lai atbildētu uz pieprasījumiem, un citu e-pastā iekļauto personisko datu iegūšanu. Apkopota informācija par konfidencialitāti laiku pa laikam tiks norādīta vai parādīta vietnes lapās, atsaucoties uz specifiskiem pakalpojumiem pēc pieprasījuma.

Sīkfaili
Vietne neiegūst nekādus lietotāja personiskos datus.
Sīkfaili nekādā veidā netiek izmantoti personiska rakstura informācijas pārsūtīšanai, un netiek izmantoti tā dēvētie paliekošie sīkfaili vai cita veida lietotāja atsekošanas sistēmas.
Tā dēvēto sesijas sīkfailu (kuri netiek neatgriezeniski iekļauti lietotāja datora atmiņā un pazūd, izslēdzot pārlūkprogrammu) izmantošana tiek stingri ierobežota ar sesijas identifikatoru (nejaušu, servera ģenerētu skaitļu) pārsūtīšanu, kas ir nepieciešama, lai vietnes izpēte būtu droša un efektīva.
Šajā vietnē izmantotie sesijas sīkfaili izvairās no citu tādu IT tehniku izmantošanas, kuras potenciāli uzbrūk lietotāja navigācijas konfidencialitātei, un neļauj iegūt lietotāju personisko identifikāciju.

Apstrādes metodes
Personiskos datus apstrādā automātiskas ierīces tikai laika posmā, kas ir noteikti nepieciešams, lai sasniegtu to ievākšanas mērķus.

Ieinteresēto pušu tiesības
Pusēm, uz kurām attiecas personiskie dati, ir tiesības jebkurā laikā iegūt informāciju par šādu datu esamību, uzzināt to saturu un izcelsmi, kā arī pārbaudīt to pareizību vai pieprasīt šo datu papildināšanu, atjaunināšanu vai izlabošanu (Itālijas Dekrēta Nr. 196/2003 7. pants).
Saskaņā ar iepriekš minēto likuma nosacījumu pusēm ir tiesības pieprasīt apstrādāto datu atcelšanu, pārveidošanu anonīmā formā vai bloķēšanu saistībā ar likumpārkāpumu un jebkurā gadījumā, lai uz likumīgiem pamatiem iebilstu pret personisko datu apstrādi.
Šādi pieprasījumi ir jāadresē konfidencialitātes komitejai, kura atrodas Fabriano (AN), Viale Aristide Merloni, 47, 60044.
Šī konfidencialiātes politika var būt pakļauta regulārai atjaunināšanai, un ievāktās informācijas izmantošana ir pakļauta konfidencialitātes politikai, kas ir spēkā izmantošanas laikā. Šis vietnē http://www.indesitcompany.com publicētais dokuments veido šīs vietnes “Konfidencialitātes politiku” un var tikt atjaunināts (sekojošās versijas tiek uzturētas tajā pašā konsultāciju adresē).