Indesit Support > Jautājumi un atbildes

Problēmu novēršana

Jautājumi un atbildes

Izpildiet mūsu vienkāršos ieteikumus un jūs atklāsit, cik vienkārši ir rūpēties par elektroierīcēm un atrisināt nelielas ekspluatācijas problēmas.

Mana veļas mazgājamā mašīna ieslēdzas, tomēr nesāk darbu

Problēma, iespējams, ir saistīta ar elektroniskiem traucējumiem, un šādā gadījumā ir jāveic “atiestatīšana”.

Mēģiniet izslēgt mašīnu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Pēc dažām sekundēm nospiediet to pašu pogu, lai restartētu mašīnu. <br/>Vai:<br/> Mēģiniet izvilkt spraudni un to atkal pieslēgt pēc dažām sekundēm.

Es neesmu apmierināts ar savas veļas mazgājamās mašīnas veiktspēju

Uzmanīgi izvēlieties izmantojamo mazgāšanas programmu: tā, iespējams, nav piemērota attiecīgajam netīrumu veidam.

Izvēlieties vispiemērotāko programmu atbilstoši veļas veidam un netīrības līmenim.

Kāda veida mazgāšanas līdzekli jūs lietojat?

Pulverveida mazgāšanas līdzeklis ir efektīvāks nekā šķidrais, piemēram, izmantojot nedaudz notraipītām kokvilnas drēbēm.

Īpaši grūti izmazgājamus vai sausus traipus, iespējams, ir grūti izmazgāt.

Visnetīrākos traipus un netīrumus ieteicams apstrādāt pirms veļas ievietošanas veļas mazgājamā mašīnā. Tomēr dažu veidu lielos netīrumus (piemēram, eļļas traipus) nevar izmazgāt ūdenī, bet tikai ar sausās tīrīšanas paņēmieniem.

Kaut arī es izmantoju veļas mīkstinātāju, tomēr neredzu, ka veļas mazgāšanas kvalitāte būtu uzlabojusies

Uzmanīgi dozējiet veļas mīkstinātāju.

Deva nekad nedrīkst pārsniegt uz mazgāšanas nodalījuma norādīto līmeni “MAX”.

Mans iestatītais mazgāšanas cikls šķiet ilgāks nekā norādīts lietotāja rokasgrāmatā

Displejā parādītais laiks neatbilst mazgāšanas cikla faktiskajam ilgumam

Man nepieciešami skaidrojumi par to, kā mazgāt vilnas drēbes

Vilnas drēbes ir ļoti smalkas, un tām ir nepieciešamas specifiskas mazgāšanas programmas.

Pārliecinieties, vai vilnas drēbju mazgāšanai izmantojat vispiemērotāko programmu.

Vilnas drēbes mazgāšanas laikā absorbē daudz ūdens.

Izvairieties no pārmērīgas veļas mazgājamās mašīnas pārslodzes un apskatiet, kāda ir maksimālā slodze, kas norādīta lietotāja rokasgrāmatā.

Pieskaroties veļas mašīnai, es izjūtu nelielus elektriskās strāvas triecienus

Jūsu mājas elektriskā ķēde, iespējams, nav iezemēta. Šādā gadījumā mašīnas prettraucējumu filtrs, kas parasti izkliedē 3MA, izlādē nelielus elektriskās strāvas triecienus caur cilvēku, kurš pieskaras veļas mazgājamai mašīnai.

Pārbaudiet, vai jūsu mājas elektroshēmai ir zemēšanas sistēma, vai tā ir pareizi pievienota kontaktligzdai, pie kuras ir pieslēgta mašīna, un vai spraudnim ir zemējuma vads. Ja nomaināt kontaktligzdu, pārbaudiet, vai tai ir pareizi pievienota zemēšanas sistēma.

Šķiet, ka veļas mazgājamā mašīna tērē pārāk daudz enerģijas

Es baidos, ka mana veļas mazgājamā mašīna nepaņem pietiekami daudz ūdens

Uzlabota mazgāšanas efektivitāte ietver arī samazinātu ūdens patēriņu.

Neuztraucieties, ja ieskatāties pa atvēruma durvīm un pamanāt, ka cilindrs nav pilns ar ūdeni: tas nozīmē, ka veļas mazgājamai mašīnai ir mazāks patēriņš, vienlaikus garantējot izcilu mazgāšanas veiktspēju.

Il giardino verticale non è solo incantevole da guardare, ma è anche un tocca sana per la salute

Veļas mazgājamā mašīna neuzņem ūdeni.

Pārbaudiet, vai ūdens padeves vārsts ir atvērts un pārbaudiet elektromagnētisko vārstu/ieplūdes šļūtenes filtru.

Atvēruma durtiņas nevar atvērt, jo tās šķiet bloķētas

Atvēruma durtiņas paliek bloķētas, un šķiet, ka veļas mazgājamā mašīna ir apstājusies ar ūdeni cilindrā.

Pārbaudiet iestatītās programmas veidu un to, vai nemirgo gaismas diodes. <br/>Vai:<br/> Mirgojoša skalošanas posma gaismas diode vai ikona un fiksēta durvju bloķēšanas indikatora gaisma signalizē par to, ka veļas mazgājamā mašīna ir HYDROSTOP režīmā, kas ir pilnīgi normāli, iestatot noteiktus ciklus un funkcijas (piemēram, vieglā gludināšana). Nospiediet pogu START/RESET (Sākt/atiestatīt) vai ON-OFF (Ieslēgt-izslēgt), lai pabeigtu ciklu, un novietojiet pogu uz izplūdes simbola: vēlreiz nospiediet pogu START/RESET (Sākt/atiestatīt) vai ON-OFF (Ieslēgt-izslēgt).

Šķiet, ka veļas mazgājamai mašīnai ir ūdens ieplūdes un izplūdes posms

Pārbaudiet, vai izplūdes šļūtene uzstādīšanas laikā netika saspiesta.

Paturiet prātā, ka izplūdes caurule ir jāpiestiprina vismaz 60&nbsp;cm augstumā.

Es nevaru saprast, kad veļas mazgājamā mašīna pabeidz ieprogrammēto mazgāšanas ciklu

Mazgāšanas posma laikā veļas mazgājamā mašīna, iespējams, ir bloķējusies.

Nospiediet un paturiet nospiestu pogu START/RESET (Sākt/atiestatīt), lai izietu no programmas, pēc tam pogu novietojiet uz izplūdes simbola un vēlreiz nospiediet pogu START/RESET (Sākt/atiestatīt).

Pēc centrifūgas cikla beigām cilindrs griežas lēni, tomēr šķiet, ka mazgāšanas cikls nebeidzas

Mašīnas vieglās gludināšanas opcijā ir iekļauts pēcapkopes posms (veļas atdalīšana).

Lai izietu no programmas, nospiediet un paturiet nospiestu pogu START/RESET (Sākt/atiestatīt) vai ON/OFF (Ieslēgt/izslēgt): ja problēma saglabājas secīgos mazgāšanas ciklos, ieteicams sazināties ar tehnisko speciālistu.

Kāpēc veļas mazgājamā mašīna nekad neuzņem ūdeni un kāpēc tā darbojas ļoti īsos mazgāšanas ciklos (apm. 3 minūtes)?

Veļas mašīnai, iespējams, ir ieslēgts demo režīms, kas iekļauts vairākos modeļos.

Displejā ir redzams nosaukums “Demo” vai “Test”. Nospiediet pogu Atiestatīt, lai izietu no funkcijas, pēc tam vienlaicīgi nospiediet un paturiet nospiestas pogas ON/OFF (Ieslēgt/izslēgt) un START/RESET (Sākt/atiestatīt), līdz displejā redzams “OFF” (Izslēgts).

Manas Moon veļas mazgājamās mašīnas skalošanas posmi, šķiet, nedarbojas pareizi

Drēbes mazgāšanas laikā ir saplēstas

Īpaši smalkas drēbes (piemēram, sieviešu veļu) centrifūgas ciklu laikā var sabojāt.

“Vieglo” veļu mēģiniet ievietot īpašos veļas maisos vai spilvendrānās.

Košļājamās gumijas pārpalikumi uz drēbēm var būt par iemeslu drēbju plīsumiem, ja centrifūgas cikla apgriezieni pārsniedz 1000&nbsp;apgr./min.

Pārbaudiet, vai veļas mašīnas porcija nepārsniedz paredzēto ierobežojumu. Ja problēma saglabājas nākamajā mazgāšanas ciklā, ieteicams norunāt tikšanos ar mūsu tehnisko speciālistu.

Vai jūs pareizi izmantojat balinātāju?

Nepievienojiet balinātāju kopā ar mazgāšanas līdzekli. Balinātājs ir jāielaiž mašīnā auksto mazgāšanas ciklu laikā un tādējādi ir jāiepilda konkrētā nodalījumā.

Veļas mašīna mazgāšanas laikā nobloķējas

Ūdens padeves vārsts, iespējams, ir aizvērts.

Pārliecinieties, vai ūdens padeves vārsts ir pareizi atvērts.

Veļas mazgājamā mašīna, iespējams, pareizi neizvada ūdeni.

Pārbaudiet, vai izvadīšanas sūknis un kanalizācijas izvades funkcija darbojas pareizi: noņemiet no sūkņa svešķermeņus. Mēģiniet noņemt izvades šļūteni un iztukšot tajā palikušo ūdeni.

Veļas mazgājamā mašīna, iespējams, nav pareizi pievienota strāvas padevei.

Vai pārbaudījāt, vai spraudnis ir pareizi ievietots kontaktligzdā? Vai izmantojamā kontaktligzda darbojas? Lai to pārbaudītu, pieslēdziet tai citu elektroierīci (piemēram, matu žāvētāju).

Šķiet, ka nedarbojas veļas mašīnas centrifūgas cikls

Centrifūgas cikls, iespējams, ir izslēgts.

Pārbaudiet, vai neesat deaktivizējis centrifūgas ciklu, izmantojot atbilstīgo pogu vai pogu/opciju.

Veļas mazgājamā mašīna izlaiž ūdeni pirms katra centrifūgas cikla: šī darbība var nenotikt, ja izvades sūknis vai šļūtene ir nosprostota.

Pārbaudiet, vai izvadīšanas sūknis un kanalizācijas izvades funkcija darbojas pareizi: noņemiet no sūkņa svešķermeņus. Mēģiniet noņemt izvades šļūteni un iztukšot tajā palikušo ūdeni.

Mazgāšanas cikli ir trokšņaini

Uzstādot veļas mazgājamo mašīnu, ir jānoņem cilindra iesaiņošanas skrūves, kas atrodas mašīnas aizmugurē.

Pārbaudiet, vai iesaiņošanas skrūves ir izņemtas un vai šie un citi plastmasas stiprinājumu elementi nav iekrituši veļas mazgājamā mašīnā (lai tos noņemtu, mēģiniet mašīnu nedaudz sasvērt uz priekšu).

Veļas mašīna var būt nedaudz trokšņaina mazgāšanas ciklu laikā, ja cilindrā atrodas svešķermeņi.

Uzmanīgi ieskatieties pa atvēruma durtiņām un pārbaudiet, vai arī pie sūkņa nav svešķermeņu.

Veļas mašīna rada troksni, kas atgādina augstas frekvences svilpienu

Troksnis, kuru dzirdat, ir raksturīgs veļas mazgājamām mašīnām, kurām uzstādīti suku motori.

Lai noteiktu iegādātās veļas mazgājamās mašīnas veidu, apskatiet lietotāja rokasgrāmatu: ja tas atbilst modelim ar suku motoru, dzirdētais troksnis ir normāls.

Mašīna pareizi neskalo, un pēc mazgāšanas ir palikuši mazgāšanas līdzekļa pārpalikumi

Pārmērīgi vai nepareizi izmantojot mazgāšanas līdzekļus (piemēram, mazgāšanai ar rokām paredzētos līdzekļus) un piedevas, var rasties pārmērīgas putas un pārpalikumi.

Pārbaudiet mazgāšanai izmantojamo mazgāšanas līdzekļu un piedevu daudzumu un veidu. Pulverveida mazgāšanas līdzekļus nedrīkst izmantot tumšo drēbju mazgāšanai vai ātrajiem 30&nbsp;minūšu cikliem, bet tikai kokvilnas cikliem un temperatūrā virs 40&nbsp;°C.

Vai jūs bieži izmantojat šķidro mazgāšanas līdzekli?

Ja jūs bieži izmantojat šķidro mazgāšanas līdzekli, ieteicams ar veļas mazgājamo mašīnu veikt šādu vienkāršu apkopes darbību: reizi 6 mēnešos vienkārši palaidiet augstas temperatūras mazgāšanas ciklu ar tukšu mašīnu.

Cikla beigās mazgāšanas līdzekļa tablete joprojām ir neskarta

Varbūt jūs neesat palaidis pilnu mazgāšanas ciklu, bet gan ātro vai iemērkšanas ciklu.

Izmantojot ātro ciklu, vienmēr salauziet mazgāšanas līdzekļa tableti.

Tablete, iespējams, ir absorbējusi mitrumu un tā rezultātā kļuvusi neefektīva: tai vajadzētu nekavējoties izkust, nonākot saskarē ar ūdeni.

Šādā gadījumā mēģiniet nomainīt mazgāšanas līdzekli vai sadalīt mazgāšanas līdzekļa tableti.

Apakšējā smidzinātāja kājiņa ir atdalījusies

Lai atvieglotu tīrīšanu, apakšējā smidzināšanas kājiņa “ātri” atdalās.

Tā nav salūzusi: vienkārši uzmanīgi piespraudiet to atpakaļ, nesabojājot divus atbalsta atlokus.

Mans iestatītais mazgāšanas cikls šķiet ilgāks nekā norādīts lietotāja rokasgrāmatā

Īsā laika, Tablešu un Ar labu nakti opcijas var ievērojami variēties salīdzinājumā ar lietotāja rokasgrāmatā norādītajiem laikiem.

Opcija Ar labu nakti var ilgt līdz 4&nbsp;stundām. Tablešu opcija var palielināt cikla ilgumu par aptuveni 10/15&nbsp;% salīdzinājumā ar lietotāja rokasgrāmatā norādīto laiku.

Pieskaroties trauku mazgājamai mašīnai, es izjūtu nelielus elektriskās strāvas triecienus

Es neesmu apmierināts ar savas trauku mazgājamās mašīnas žāvēšanas rezultātiem

Jūsu iestatītais cikls neietver žāvēšanu.

Ikdienas cikls, piemēram, neietver žāvēšanu, jo tas pieder ātrajiem cikliem (tas ir, 1 stundu ilgiem).

Vai jūs skalošanas līdzekļa nodalījumā pievienojāt etiķi?

Pretēji vispārpieņemtajiem uzskatiem etiķim ir pretējas īpašības salīdzinājumā ar skalošanas līdzekli, un tas veido raupju slāni uz traukiem, kavējot žūšanu.

Daudzfunkcionālā tablešveida mazgāšanas līdzekļa izmantošana (piemēram, mazgāšanas līdzekļi 3 vienā), un to radītie pārmērīgie putu uzkrājumi var traucēt trauku mazgājamās mašīnas žāvēšanas procesam.

Žāvēšanas veiktspēja būtībā ir atkarīga no atbilstošajā nodalījumā ielietā šķidrā skalošanas līdzekļa kvalitātes. Ja jūs dodat priekšroku tablešveida mazgāšanas līdzekļa izmantošanai, ieteicams izmantot pusi tabletes katrā mazgāšanas ciklā un atbilstošajā nodalījumā pievienot šķidro skalošanas līdzekli.

Mana trauku mazgājamā mašīna pastāvīgi uz traukiem atstāj baltus plankumus, un tos nevar nomazgāt pat tekošā ūdenī

Balto plankumu iemesls var būt ūdens cietības līmenis ūdens padeves tīklā un līdz ar to nepareizs attiecīgā parametra iestatījums jūsu trauku mazgājamai mašīnai.

Ja ūdens padeves tīklā ir īpaši augsti ūdens cietības līmeņi, iestatiet “ūdens cietības” parametra līmeņus virs līmeņiem 4 vai 5 (trauku mazgājamās mašīnas noklusētais iestatījums ir 3). <br/>Vai:<br/>Ja problēma saglabājas, uzstādiet Calblock ierīci, kuru var iegādāties Indesit tehniskās palīdzības centros.

Traipus var izraisīt pārmērīga putu uzkrāšanās, kad tiek izmantoti multifunkcionālie tablešveida mazgāšanas līdzekļi (piemēram, mazgāšanas līdzekļi 3 vienā).

Katram mazgāšanas ciklam iestatiet tabletes opciju (ja tā ir pieejama jūsu modelim). <br/>Vai:<br/>Ja jūsu modelim nav tabletes opcijas, mēģiniet katrā ciklā izmantot pusi tabletes. <br/>Vai:<br/>Uzlabotus mazgāšanas rezultātus var iegūt, izmantojot pulverveida mazgāšanas līdzekļus un atbilstošajā nodalījumā pievienojot mazgāšanas līdzekli.

Es neesmu apmierināts ar savas trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas rezultātiem

Trauku mazgājamā mašīnā ievietotie trauki tika iepriekš notīrīti, izmantojot sūkli, kas iemērkts mazgāšanai ar rokām paredzētā līdzeklī.

Mazgāšanas līdzekļiem, kas paredzēti mazgāšanai ar rokām, ir liels putu veidošanas potenciāls, un tie nav piemēroti trauku mazgājamās mašīnas cikliem. Tos nevajadzētu ievietot trauku mazgājamā mašīnā pat nelielos daudzumos.

Jūs, iespējams, iepriekšējā ciklā izmantojāt pārāk daudz skalošanas līdzekļa, un tas ir daļēji izplūdis no sava nodalījuma.

Skalošanas līdzeklis, izplūstot no sava nodalījuma un nonākot saskarē ar aukstu ūdeni, rada lielu, nevēlamu putu daudzumu, kas var traucēt mazgāšanas veiktspēju. Pievienojot skalošanas līdzekli, rīkojieties uzmanīgi un izšļakstījušos šķidrumu satīriet ar drāniņu.

Smidzinātāja kājiņu atveres, iespējams, ir nosprostojuši pārtikas pārpalikumi.

Iztīriet atveres ar mazu pinceti un centieties nesabojāt filtru.

Varbūt jūs esat izvēlējies porcijas veidam neatbilstošu mazgāšanas ciklu.

Mēģiniet iestatīt mazgāšanas ciklu, kas ir piemērots grūtāk izmazgājamiem netīrumiem.

Trauku izkārtojums statīvā var bloķēt trauku mazgājamās mašīnas izsmidzināšanas kājiņas.

Pirms cikla sākuma mēģiniet viegli iesist pa trauku mazgājamo mašīnu, lai atkārtoti aktivizētu pareizu smidzināšanas kājiņu rotāciju.

Mana trauku mazgājamā mašīna ieslēdzas, tomēr nesāk darbu

Problēma, iespējams, ir saistīta ar elektroniskiem traucējumiem, un šādā gadījumā ir jāveic “atiestatīšana”.

Mēģiniet izslēgt trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot eslēgšanas/izslēgšanas pogu. Pēc dažām sekundēm nospiediet to pašu pogu, lai restartētu mašīnu. Vai viss ir kārtībā? <br/>Vai:<br/>Mēģiniet izvilkt spraudni un to atkal pieslēgt pēc dažām sekundēm. Vai viss ir kārtībā?

Trauku mazgājamā mašīna pareizi neuzņem ūdeni un tāpēc bloķējas.

Ieplūdes šļūtenes filtru, iespējams, ir nosprostojušas smiltis/kaļķakmens: mēģiniet atlaist ieplūdes šļūteni no ūdens padeves vārstu un iztīriet filtru. <br/>Vai:<br/>Pārbaudiet, vai ūdens padeves vārsts ir atvērts un/vai ūdens padevē nav pārtraukumu. <br/>Vai:<br/>ūdens padeves tīkla spiediens, iespējams, ir pārāk zems: pārbaudiet, vai tas nav zem 0,5&nbsp;bāriem. <br/>Vai:<br/>Pārbaudiet, vai izplūdes šļūtene uzstādīšanas laikā netika saspiesta. <br/>Vai:<br/>Pagaidiet vismaz 5 minūtes: ieplūdes elektromagnētiskais vārsts darbojas ļoti klusu, bet arī lēnāk nekā vecie elektromagnētiskie vārsti.

Trauku mazgājamā mašīna pareizi neizvada ūdeni. Šādā gadījumā programmu indikatoriem vajadzētu mirgot.

Pārbaudiet, vai izplūdes šļūtene uzstādīšanas laikā netika saspiesta. <br/>Vai:<br/>Varbūt uzstādītājs ir aizmirsis noņemt vāciņu no izplūdes šļūtenes: pārbaudiet, vai šļūtene ir pareizi ievietota jūsu mājas cauruļvadu sistēmas kanalizācijas izvadā. <br/>Vai:<br/>Jūsu mājas cauruļvadu sistēmas kanalizācijas izvads, iespējams, ir aizsērējis: noņemiet šļūteni no kanalizācijas izvada un atlikušo ūdeni izlaidiet spainī.

Uz trauku mazgājamās mašīnas durtiņu malām parādās savādas zilganas zīmes

Šīs zilganās zīmes var radīt nepareizas formas blīves korpuss.

Izmantojiet parastu tērauda tīrīšanas līdzekli.

Ūdens noplūde no trauku mazgājamās mašīnas durtiņām

Jūs, iespējams, iepriekšējā ciklā izmantojāt pārāk daudz skalošanas līdzekļa, un tas ir daļēji izplūdis no sava nodalījuma.

Skalošanas līdzeklis, izplūstot no sava nodalījuma un nonākot saskarē ar aukstu ūdeni, rada lielu, nevēlamu putu daudzumu, kas var izplūst pat no trauku mazgājamās mašīnas durtiņām. Pievienojot skalošanas līdzekli, rīkojieties uzmanīgi un izšļakstījušos šķidrumu satīriet ar drāniņu.

Šķiet, ka trauku mazgājamā mašīna mazgāšanas cikla laikā ir pārāk trokšņaina

Vibrācijas vai sīcošas skaņas var izraisīt pārmērīga putu uzkrāšanās, kad tiek izmantoti multifunkcionālie tablešveida mazgāšanas līdzekļi (piemēram, mazgāšanas līdzekļi 3 vienā).

Katram mazgāšanas ciklam iestatiet tabletes opciju (ja tā ir pieejama jūsu modelim). <br/>Vai:<br/>Ja jūsu modelim nav tabletes opcijas, mēģiniet katrā ciklā izmantot pusi tabletes. <br/>Vai:<br/>Uzlabotus mazgāšanas rezultātus var iegūt, izmantojot pulverveida mazgāšanas līdzekļus un atbilstošajā nodalījumā pievienojot mazgāšanas līdzekli.

Tā pati cikla indikatora gaismiņa parādās ik reizi, kad es ieslēdzu mašīnu

Trauku mazgājamā mašīna jau faktiski ir veikusi izvēlēto ciklu.

Funkcija “Visbiežāk izmantotā cikla atmiņa” iegaumē visbiežāk izmantoto ciklu, kuru mašīna praktisku iemeslu dēļ pēc tam atkārto ik reizi, kad tiek restartēta. Lai mainītu ciklu, vienkārši atlasiet nepieciešamo ciklu, nospiežot pogu “P” un aizverot trauku mazgājamās mašīnas durtiņas.

Trauku mazgājamā mašīna vienmēr veic vienu un to pašu ciklu vai arī to šķietami modificē mazgāšanas laikā

Trauku mazgājamā mašīna jau faktiski ir veikusi izvēlēto ciklu.

Funkcija “Visbiežāk izmantotā cikla atmiņa” iegaumē visbiežāk izmantoto ciklu, kuru mašīna praktisku iemeslu dēļ pēc tam atkārto ik reizi, kad tiek restartēta. Lai mainītu ciklu, vienkārši atlasiet nepieciešamo ciklu, nospiežot pogu “P” un aizverot trauku mazgājamās mašīnas durtiņas.

Programmas atlases poga nedarbojas

Trauku mazgājamā mašīna pareizi neuzņem ūdeni un tāpēc bloķējas.

Ieplūdes šļūtenes filtru, iespējams, ir nosprostojušas smiltis/kaļķakmens: mēģiniet atlaist ieplūdes šļūteni no ūdens padeves vārsta un iztīriet filtru. <br/>Vai:<br/>Pārbaudiet, vai ūdens padeves vārsts ir atvērts un/vai ūdens padevē nav pārtraukumu. <br/>Vai:<br/>ūdens padeves tīkla spiediens, iespējams, ir pārāk zems: pārbaudiet, vai tas nav zem 0,5&nbsp;bāriem. <br/>Vai:<br/>Pārbaudiet, vai izplūdes šļūtene uzstādīšanas laikā netika saspiesta. <br/>Vai:<br/>Pagaidiet vismaz 5 minūtes: ieplūdes elektromagnētiskais vārsts darbojas ļoti klusu, tomēr arī lēnāk nekā vecie elektromagnētiskie vārsti.

Trauku mazgājamā mašīna, iespējams, pareizi neizvada ūdeni. Šādā gadījumā programmas indikatoram vajadzētu mirgot.

Pārbaudiet, vai izplūdes šļūtene uzstādīšanas laikā netika saspiesta. <br/>Vai:<br/>Varbūt uzstādītājs ir aizmirsis noņemt vāciņu no izplūdes šļūtenes: pārbaudiet, vai šļūtene ir pareizi ievietota jūsu mājas cauruļvadu sistēmas kanalizācijas izvadā. <br/>Vai:<br/>Jūsu mājas cauruļvadu sistēmas kanalizācijas izvads, iespējams, ir aizsērējis: noņemiet šļūteni no kanalizācijas izvada un atlikušo ūdeni izlaidiet spainī.

Problēma, iespējams, ir saistīta ar elektroniskiem traucējumiem, un šādā gadījumā ir jāveic “atiestatīšana”.

Mēģiniet izslēgt trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot eslēgšanas/izslēgšanas pogu. Pēc dažām sekundēm nospiediet to pašu pogu, lai restartētu mašīnu. Vai viss ir kārtībā? <br/>Vai:<br/>Mēģiniet izvilkt spraudni un to atkal pieslēgt pēc dažām sekundēm. Vai viss ir kārtībā?

Trauku mazgājamā mašīna nereaģē uz vadību

Trauku mazgājamā mašīna pareizi neuzņem ūdeni un tāpēc bloķējas.

Ieplūdes šļūtenes filtru, iespējams, ir nosprostojušas smiltis/kaļķakmens: mēģiniet atlaist ieplūdes šļūteni no ūdens padeves vārsta un iztīriet filtru. <br/>Vai:<br/>Pārbaudiet, vai ūdens padeves vārsts ir atvērts un/vai ūdens padevē nav pārtraukumu. <br/>Vai:<br/>Ūdens padeves tīkla spiediens, iespējams, ir pārāk zems: pārbaudiet, vai tas nav zem 0,5&nbsp;bāriem. <br/>Vai:<br/>Pārbaudiet, vai izplūdes šļūtene uzstādīšanas laikā netika saspiesta. <br/>Vai:<br/>Pagaidiet vismaz 5 minūtes: ieplūdes elektromagnētiskais vārsts darbojas ļoti klusu, bet arī lēnāk nekā vecie elektromagnētiskie vārsti.

Trauku mazgājamā mašīna, iespējams, pareizi neizvada ūdeni. Šādā gadījumā programmas indikatoram vajadzētu mirgot.

Pārbaudiet, vai izplūdes šļūtene uzstādīšanas laikā netika saspiesta. <br/>Vai:<br/>Varbūt uzstādītājs ir aizmirsis noņemt vāciņu no izplūdes šļūtenes: pārbaudiet, vai šļūtene ir pareizi ievietota jūsu mājas ūdens padeves sistēmas kanalizācijas izvadā. <br/>Vai:<br/>Jūsu mājas cauruļvadu sistēmas kanalizācijas izvads, iespējams, ir aizsērējis: noņemiet šļūteni no kanalizācijas izvada un atlikušo ūdeni izlaidiet spainī.

Problēma, iespējams, ir saistīta ar elektroniskiem traucējumiem, un šādā gadījumā ir jāveic “atiestatīšana”.

Mēģiniet izslēgt trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot eslēgšanas/izslēgšanas pogu. Pēc dažām sekundēm nospiediet to pašu pogu, lai restartētu mašīnu. Vai viss ir kārtībā? <br/>Vai:<br/>Mēģiniet izvilkt spraudni un to atkal pieslēgt pēc dažām sekundēm. Vai viss ir kārtībā?

Vērojamas savādas ūdens noplūdes

Termostats, iespējams, nav pareizi noregulēts.

Temperatūrai vajadzētu būt augstākai. Ziemas mēnešos termostatu būtu ideāli iestatīt starp 1 un 2: ziemas laikā šis līmenis ir jāpalielina (piemēram, no 1 uz 3); vasarā ieteicams to pazemināt uz 2. <br/>Vai: <br/> Ja ledusskapim ir displejs, atcerieties, ka parādītie skaitļi ir tikai norādoši. Ideālā temperatūra ir 5&nbsp;°C. Ja ziemas mēnešos temperatūra paaugstinās (piemēram, līdz 6&nbsp;°C), ieteicams pazemināt temperatūru līdz +4&nbsp;°C. Vasaras mēnešos zemā temperatūra ir jāpaaugstina (piemēram, no +2&nbsp;°C līdz +5&nbsp;°C).

Vai ūdens noplūde ir atklāta no ledusskapja aizmugurējā gala, motora tuvumā?

Pārbaudiet, vai pareizi aizveras ledusskapja durvis. Ja problēma saglabājas, ieteicams sazināties ar tehnisko speciālistu.

Ledusskapī veidojas ledus gabaliņi

Iebūvētais ledusskapis, iespējams, nav pareizi uzstādīts.

Pārbaudiet uzstādījumu un pēc nepieciešamības sazinieties ar tehnisko speciālistu.

Vai ledusskapja durvis ir pareizi aizvērtas?

Ja jums ir atsevišķi stāvošs ledusskapis, pārbaudiet vai tā durvis ir aizvērtas pareizi un līdz galam. Ja durvis nav pareizi pārstatītas, var rasties ar blīvējumu/veiktspēju saistītas problēmas. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar tehnisko speciālistu.

Ledus uzkrāšanos saldētavas nodalījumā var izraisīt nepareiza termostata regulācija.

Pārbaudiet termostata līmeni. Atstājiet durvis atvērtas, lai ledus izkustu, un iestatiet termostata līmeni starp 1 un 2. Ja ledusskapim ir displejs, pagaidiet, līdz saldētavas temperatūra sasniedz -18&nbsp;°C.

Ja pamanāt, ka ledusskapja nodalījumā veidojas ledus gabaliņi, iespējams, nav pareizi noregulēts termostats.

Pārbaudiet termostata līmeni. Atstājiet durvis atvērtas, lai ledus izkustu, un iestatiet termostata līmeni starp 1 un 2. Ja ledusskapim ir displejs, pagaidiet, līdz temperatūra sasniedz 6&nbsp;°C.

Kaut arī man ir ledusskapis, kurā nevajadzētu veidoties sarmai, tomēr ledusskapja nodalījumā veidojas sarma, bet saldētavā — ledus

Ja ledusskapja nodalījumā ir ievietoti neaizvērti konteineri un neietīti pārtikas produkti, tas var izraisīt sarmas veidošanos.

Vienmēr atcerieties pārklāt konteinerus un ēdiena pārpalikumus ietīt plēvē vai arī ievietot maisiņos vai piemērotos konteineros.

Neapsarmošanas sistēma, patiecoties iekšējai gaisa cirkulācijai, pastāvīgi pārrauga mitruma līmeni un funkcijas.

Pārbaudiet, vai nejauši nav nosprostotas iekšējās gaisa cirkulācijas plūsmas un, ja ir, iztīriet tās.

Uzkrājas kondensāts

Kondensēšanos uz centrālā izciļņa var izraisīt klimatiskie apstākļi, it īpaši sezonāli mitruma līmeņi.

Mēģiniet noregulēt termostata iestatījumu: ja kondensāts joprojām uzkrājas, ieteicams sazināties ar tehnisko speciālistu.

Ja pamanāt, ka dārzeņu nodalījumos uzkrājas kondensāts, iespējams, termostats nav pareizi noregulēts.

Temperatūrai vajadzētu būt augstākai. Ziemas mēnešos termostatu būtu ideāli iestatīt starp 1 un 2: ziemas laikā šis līmenis ir jāpalielina (piemēram, no 1 uz 3); vasarā ieteicams to pazemināt uz 2. <br/>Vai: <br/> Ja jūsu ledusskapim ir displejs, atcerieties, ka parādītie skaitļi ir tikai norādoši. Ideālā temperatūra ir 5&nbsp;°C. Ja ziemas mēnešos temperatūra paaugstinās (piemēram, līdz 6&nbsp;°C), ieteicams pazemināt temperatūru līdz +4&nbsp;°C. Vasaras mēnešos zemā temperatūra ir jāpaaugstina (piemēram, no +2&nbsp;°C līdz +5&nbsp;°C).

Ledusskapja durvis neaizveras pareizi

Vispirms pārbaudiet, vai blīves ir veselas.

Mēģiniet noteikt blīves veidu (piemēram, uzskrūvējamā vai putuplasta blīve), pēc tam to nomainiet.

Šķiet, ka mans ledusskapis nedzesē pietiekami

Pareiza dzesēšana ir atkarīga arī no pārtikas produktu izkārtojuma tā iekšpusē un izvietojuma uz dažādiem plauktiem.

Vispirms pārbaudiet, vai plauktos nav pārāk daudz pārtikas produktu un vai tie neskaras pie ledusskapja sieniņām.

Iebūvētiem ledusskapjiem ir jābūt pareizi uzstādītiem, lai būtu pietiekami vietas ventilācijai. Turklāt, uzstādot atsevišķi stāvošus ledusskapjus, ir jāatstāj pietiekami daudz vietas starp ledusskapja aizmuguri un sienu, lai garantētu pareizu gaisa cirkulāciju.

Abos gadījumos pārbaudiet, vai gaiss cirkulē pareizi. Atsevišķajiem ledusskapjiem pārbaudiet, vai izslēdzējmehānismi (iekļauti komplektā) ir pareizi aizāķēti elektroierīces aizmugurē.

Ja jūsu ledusskapim ir displejs, atcerieties, ka parādītie skaitļi ir tikai norādoši.

Ja jūsu ledusskapim ir displejs, atcerieties, ka parādītie skaitļi ir tikai norādoši. Ideālā temperatūra ir 5&nbsp;°C. Ja ziemas mēnešos temperatūra paaugstinās (piemēram, līdz 6&nbsp;°C), ieteicams pazemināt temperatūru līdz +4&nbsp;°C. Vasaras mēnešos zemā temperatūra ir jāpaaugstina (piemēram, no +2&nbsp;°C līdz +5&nbsp;°C).

Vai termostats ir pareizi noregulēts?

Atcerieties, ka ziemā termostata līmenis ir jāpalielina (piemēram, no 1 uz 3). Vasarā ieteicamais līmenis ir 2.

Ventilācijas režģus nedrīkst aizšķērsot paplātes vai šķīvji.

Pārbaudiet, vai visi režģi ir brīvi pieejami, un pārvietojiet visus konteinerus, kas bloķē to attiecīgās izejas.

Kāpēc mans ledusskapis ir trokšņains?

Daudzās nelielās ledusskapja skaņas norāda, ka tas darbojas pareizi.

Ja dzirdamais troksnis atgādina burbuļojošu skaņu, nav nepieciešamības sazināties ar tehnisko speciālistu, jo tas norāda uz normālo ledusskapja gāzes cirkulāciju kontūrā. <br/>Vai: <br/> Troksni, kas atgādina šalkoņu, var izraisīt gaiss, kas sekmē optimālu aukstuma sadali ledusskapja iekšpusē. <br/>Vai: <br/> Dūkoņa norāda uz normālu motora darbību produkta aizmugurē. <br/>Vai: <br/> Troksni, kura skaņa atgādina berzēšanu, var būt izraisījis ventilators, kas atsitas pret ledusskapja plastmasas sienām. Ja, atverot durvis, troksnis beidzas, ieteicams sazināties ar tehnisko speciālistu. <br/>Vai: <br/> Ledusskapis var vibrēt, ja tas nav pareizi nolīmeņots uz grīdas vai pieskaras sienai vai citiem virtuves mēbeļu elementiem. Pārmērīgu vibrāciju var izraisīt arī iekšējie plaukti, kuri saskaras vai ir nepareizi novietoti, vai arī pudeles un iekšējie konteineri.

Es domāju, ka kompresoram ir problēmas un tas nedarbojas pareizi

Ja kompresors darbojas nepārtraukti, ledusskapja termostats, iespējams, nav noregulēts pareizi.

Ziemas mēnešos termostatu būtu ideāli iestatīt starp 1 un 2: ziemas laikā šis līmenis ir jāpalielina (piemēram, no 1 uz 3); vasarā ieteicams to pazemināt uz 2.

Es vēlētos noregulēt ledusskapja termostatu

Optimālai pārtikas produktu saglabāšanai ir pareizi jāiestata ledusskapja termostata līmenis, it īpaši, ja šķiet, ka attiecīgie iestatījumi ir nepiemēroti.

Ziemas mēnešos termostatu būtu ideāli iestatīt starp 1 un 2: ziemas laikā šis līmenis ir jāpalielina (piemēram, no 1 uz 3); vasarā ieteicams to pazemināt uz 2.

Elektroniskās aizdegšanas sistēma nedarbojas

Elektriskajai aizdedzināšanas sistēmai ir jābūt aktīvai vienlaicīgi visiem sildvirsmas degļiem.

Ja elektroniskās aizdedzināšanas sistēma joprojām nedarbojas vienam no degļiem, ieteicams sazināties ar tehnisko speciālistu.

Ja nesen tīrījāt sildvirsmu, degļi, iespējams, ir mitri.

Pagaidiet, līdz degļi nožūst, pēc tam pārbaudiet, vai tie darbojas pareizi.

Sildvirsmas iededzināšanas disfunkciju var izraisīt dzirksteles svece, kas nenonāk saskarē ar degli.

Vai, mēģinot iededzināt sildvirsmu, pamanījāt dzirksteli? Jebkurā gadījumā nolieciet pannu/kastroli uz degļa un mēģiniet iededzināt sildvirsmu. Vidējiem vai lieliem degļiem pagrieziet strāvu uz minimālo.

Esmu ievērojis, ka katli kļūst neparasti melni

Gāze var saturēt netīrumus.

Pārbaudiet gāzes krāsu, kad deglis ir ieslēgts uz maksimālo jaudu. Ja gāze ir tīra, liesmai vajadzētu būt zilai/gaišzilai ar nedaudz oranžu nokrāsu. <br/>Vai:<br/>Ja liesma ir oranža vai tai ir bālganas svītras, gāzē, iespējams, ir netīrumi.

Lai nodrošinātu pareizu sadegšanas procesu, svarīgi ir pareizi novietot degļus un vāciņus.

Vienmēr pārbaudiet degļu un vāciņu novietojumu un pārliecinieties, vai tas ir pareizs.

Es vēlētos pārliecināties, vai drošības vārsts strādā pareizi

Ja jūsu sildvirsmas modelim ir drošības vārsts, tā darbību var pārbaudīt ar vienkārša testa palīdzību.

Pēc sildvirsmas atdzišanas atstājiet gāzes krānus atvērtus, tos nenospiežot, un pielieciet liesmu pie visiem degļiem. Ja drošības vārsts strādā pareizi, degļiem nevajadzētu aizdegties. <br/>Vai:<br/>Pat tad, ja aizdegas tikai viens deglis, ieteicams sazināties ar tehnisko speciālistu.

Aizdedzināšanas pogas ir ļoti karstas

Pārbaudiet katlu lielumu: īpaši lielas cepamās pannas var izraisīt pārkaršanu.

Vienmēr pārbaudiet, vai katlu izmēri ir piemēroti izmantojamam deglim (kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā).

Vai jūs gatavojat ēdienus, kuru pagatavošanai ir nepieciešams ilgs laiks?

Pateicoties siltuma vadītspējai, karstums var sasniegt visas sildvirsmas vietas, tostarp pogas.

Salūzis sildvirsmas vāks

Neaizveriet vāku, kamēr degļi vēl ir karsti!

Pirms aizvērt vāku, vienmēr pārbaudiet degļa temperatūru. Atcerieties, ka garantija neattiecas uz vāka nomaiņu.

Jūtama gāzes smaka

Noteikti jāpārbauda, vai nav bojāta gāzes šļūtene.

Ja tā ir izgatavota no gumijas (šis materiāls var tikt izmantots virtuves sildvirsmām), pārbaudiet tās derīguma termiņu. Parasti tā ir jānomaina ik pēc 5&nbsp;gadiem. <br/>Vai:<br/> Iebūvēto elektroierīču gadījumā sildvirsmas gāzes padeves cauruļvadiem ir jābūt izgatavotiem no tērauda.

Gāze neaizdegas

Vai pārbaudījāt gāzes šļūteni?

Pārbaudiet, vai gāzes šļūtene nav saliekta, jo tas var traucēt gāzes plūsmu. Novērsiet saliekšanos, mainot šļūtenes pozīciju.

Ja nesen tīrījāt sildvirsmu, degļi, iespējams, ir mitri.

Pagaidiet, līdz degļi nožūst, pēc tam pārbaudiet, vai tie darbojas pareizi. Pagaidiet, līdz deglis nožūst, pēc tam pārbaudiet, vai tas darbojas pareizi.

Ja sildvirsma ir nesen tīrīta, deglis un vāciņš, iespējams, nav pareizi centrēti.

Degļus un vāciņus novietojiet atpakaļ pareizajā pozīcijā.

Ja sildvirsmas modelim ir automātiskās aizdegšanās funkcija, neaizdegšanās iemesls var būt dzirksteļu svece, kas nenonāk saskarē ar degli.

Vai, mēģinot iededzināt sildvirsmu, pamanījāt dzirksteli? Jebkurā gadījumā nolieciet pannu/kastroli uz degļa un mēģiniet iededzināt sildvirsmu. Vidējiem vai lieliem degļiem pagrieziet strāvu uz minimālo.

Vai pārbaudījāt gāzes krānu?

Pārbaudiet, vai gāzes krāns ir atvērts.

Sildvirsmas degļi ir trokšņaini

Problēmu var radīt nepiemērotas sprauslas.

Pārbaudiet, vai sprauslas ir piemērotas izmantojamās gāzes veidam; ja nē, aizstājiet tās ar oriģinālajām rezerves daļām.

Vai tikai viens deglis darbojas ar troksni?

Pārbaudiet, vai tā komponenti ir pareizi novietoti un nav mitri.

Metāna gāze var radīt vairāk trokšņa, kuru izraisa spiediens, tai plūstot pa cauruļvadiem.

Pārbaudiet, vai degļa troksnis ir konstants vai arī parādās tikai atsevišķos brīžos. <br/>Vai:<br/> Gāzes padeves spiedienu vajadzētu pārbaudīt gāzes speciālistam.

Kāda veida traukus var ievietot mikroviļņu plītīs?

Ļoti svarīgi ir mikroviļņu plītīs ievietot pareizos materiālus, lai izvairītos no neatgriezeniskiem plīts bojājumiem, kuri var traucēt tās darbībai.

Izvairieties no metāla un alumīnija trauku, šķīvju ar zeltītām līnijām, alumīnija folijas un asu metāla priekšmetu ievietošanas.

Kā var nomainīt mikroviļņu plīts iekšējo lampiņu.

Ja lampiņa ir saplīsusi, tā jāizņem.

Ieteicams sazināties ar tehnisko speciālistu.

Ēdiena gatavošanas laikā plīts savādi dzirksteļo.

Dzirksteļošanu var izraisīt metālisku materiālu ievietošana vai iekšējā mufeļa bojājumi.

Ja pamanāt iekšējā mufeļa nodilumu, ieteicams sazināties ar tehnisko speciālistu.

Vai tiešām mikroviļņu plītis ir bīstamas?

Mikroviļņu plītis nemaz nav bīstamas. Turklāt mikroviļņu plītīs var gatavot visu veidu produktus, izņemot olas un kastaņus.

Nesildiet šķidrumus slēgtos traukos, jo tie var uzsprāgt. <br/>Vai:<br/> Plīts darbības laikā neatveriet tās durtiņas, jo tādējādi var apdraudēt elektroierīces darbību. Pirms durtiņu atvēršanas pārtrauciet ēdiena gatavošanas darbību, izmantojot atbilstošos vadības elementus.

Cepeškrāsns pēc ieprogrammēšanas neieslēdzas un nesāk darbu

Pārbaudiet ēdiena gatavošanas iestatījumus. Tie var būt dažādi atkarībā no izmantojamās cepeškrāsns veida.

Ja cepeškrāsnij ir mehāniskais modelis, to, pirms sākt programmēšanu, vajadzētu iestatīt manuālajā režīmā. <br/>Vai:<br/>Ja izmantojat elektronisko modeli ar displeju, izvēlētais režīms ir jāapstiprina, nospiežot atbilstīgo pogu displejā. Ja cepeškrāsns dažu minūšu laikā nesaņem apstiprinājumu, tā iziet no režīma un displejā ir redzams uzraksts “END” (Beigas).

Ēdiena gatavošanas process ne vienmēr šķiet vienmērīgs

Lai nodrošinātu maksimālu ēdiena gatavošanas vienmērīgumu, ir nepieciešams uzsildīšanas posms, un tas ir ļoti svarīgs.

Uzsildīšanas posmu sāciet, ieslēdzot cepeškrāsni uz maksimālo temperatūru; pagaidiet, līdz izslēdzas termostata indikatora gaismiņa. Pirms gatavojamā ēdiena ievietošanas cepeškrāsnī izvēlieties temperatūru vai gatavošanas režīmu.

Ēdiena gatavošanas process ne vienmēr šķiet vienmērīgs

Varbūt cepeškrāsns durtiņas nav pareizi aizvērtas?

Pārbaudiet, vai cepeškrāsns durtiņas ir pareizi aizvērtas un vai nav bojātas blīves. <br/>Vai:<br/>Ja durvis pēc aizvēršanas nepieguļ cieši, ieteicams sazināties ar tehnisko speciālistu.

Izmantojot vairākus cepeškrāsns plauktus, ēdieni var nesagatavoties vienmērīgi.

Atcerieties pārstatīt traukus uz dažādiem plauktiem un izņemt traukus dažādos laikos atbilstoši to gatavības līmenim.

Ēdiena gatavošanas vienmērīgumu un kvalitāti var ietekmēt arī pilošas pannas novietojums.

Pilošas pannas ideālā atrašanās vieta būtu cepeškrāsns centrā.

Cepeškrāsnī ievietotai mīklai vidus nav gatavs

Visticamāk, ka cepeškrāsnij nav nekādu tehnisku problēmu, bet drīzāk jūsu darbība nav optimāla.

Mēģiniet izmantot mazāk šķidruma, lai uzlabotu mīklas konsistenci, jo pretējā gadījumā pazeminās temperatūra un pagarinās gatavošanas process. Iegūtais rezultāts būs viendabīgāks gan no iekšpuses, gan arī no ārpuses.

Uz cepeškrāsns durtiņām un bieži arī uz blakus esošajiem nodalījumiem uzkrājas kondensāts

Kondensāta uzkrāšanās ne vienmēr norāda uz cepeškrāsns disfunkciju: tas ir iespējams cepeškrāsnīm, kurām nav tangenciālu dzesēšanas sistēmu.

Ja cepeškrāsnij, kuru lietojat, ir tangenciāla dzesēšanas sistēma, ieteicams pārbaudīt, vai tā darbojas pareizi un vai durtiņām nav gaisa noplūžu. <br/>Vai:<br/>Ja problēma saglabājas, ieteicams sazināties ar tehnisko speciālistu.

Cepeškrāsns durtiņas un rokturis mēdz pārkarst

Vai jūs gatavojat ēdienus, kuru pagatavošanai ir nepieciešams ilgs laiks?

Pateicoties siltuma vadītspējai, karstums var sasniegt visas elektroierīces vietas, tostarp durtiņas un rokturi. <br/>Vai:<br/>Ja cepeškrāsnij, kuru lietojat, ir tangenciāla dzesēšanas sistēma, ieteicams pārbaudīt, vai tā darbojas pareizi un vai durtiņām nav gaisa noplūžu. <br/>Vai:<br/>Ja problēma saglabājas, ieteicams sazināties ar tehnisko speciālistu.

Es vēlos cepeškrāsni papildināt ar virzošām detaļām

Noskaidrojiet cepeškrāsns veidu un iekšējo mufeļa struktūru.

Ja virzošās detaļas ir pievienotas pie mufeļa ar izliešanas paņēmienu, citu virzošu detaļu pievienošana nav iespējama. <br/>Vai:<br/>Ja virzošās detaļas ir izgatavotas no metāla režģa, var pievienot arī citas detaļas.